Espoon kaupunki

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Teknisen ja ympäristötoimen kirjaamo

PL 4, 02070 ESPOON KAUPUNKI

 

 

 

 

 

MIELIPIDE KOSKIEN KALVIK I:N ASEMAKAAVOITUSTA

Alue 521200

 

 

 

 

 

 

Alue kuuluu Espoonjoen valuma-alueeseen sen keskiosan läpi virtaavan, matalan Lambrobäcken -puron kautta.

Tehdyssä suunnitelmassa pääosin vapaaksi jätetty Lambrobäckenin varsi toimii ehkä riittävänä viheryhteytenä Espoonjoen ja Keskuspuiston suuntiin mutta alueen itärajalle esitetty viherkaista ei ole puron kannalta riittävä suoja-alue.

Lambrobäckenin välittömään läheisyyteen (50 m) ei tule osoittaa rakentamista.

Kaavoituksessa ja alueen katuverkon suunnittelussa tulee huomioida hulevesien käsittely niin, ettei niitä johdeta suoraan – käsittelemättömänä - Espoonjokeen.

 

 

 

Espoossa, 15.06.2009

 

 

 

Pro Espoonjoki ry